Teleclassing Slotevent19 januari 2010

Doelstelling/Algemeen

De laatste jaren werden verschillende telepresence-oplossingen op de markt gebracht, gericht naar bedrijfsomgevingen (cf. teleconferencing & videoconferencing). Het doel van deze oplossingen is om mensen verspreid over verschillende telepresence-lokalen met elkaar te laten vergaderen, en hen daarbij een vergaderervaring te bezorgen die zeer dicht ligt bij een echte persoon-tot-persoon vergadering (face to face).
Het IBBT-project Teleclassing had als doel te onderzoeken hoe deze principes van telepresence oplossingen voor de bedrijfswereld kunnen worden toegepast in een onderwijsomgeving.

De grote uitdaging van afstandsonderwijs is het gevoel van een echte les- en klaservaring te creëren. De lesgever geeft vanuit één locatie een uiteenzetting voor één of meerdere verafgelegen klaslokalen.
Gedurende de les moet er een continue en directe interactie mogelijk zijn tussen de lesgever en de leerlingen, en tussen de leerlingen onderling in de verschillende leslokalen.
Deze uitdaging stelt hoge eisen wil de gebruiker het realiteitsgevoel van een klasomgeving ervaren: hoge videokwaliteit (high definition) met personen op ware grootte, hoge audiokwaliteit met bijbehorende ruimte-effecten (spatial audio), een zeer kleine transmissievertraging (lage latency) om de ervaring van een natuurlijk gesprek te verkrijgen, projectiemogelijkheden zoals bij een normale vergadering.

Binnen het onderzoeksproject werden de nodige technologische bouwstenen geanalyseerd en ontwikkeld, op basis van gefundeerde gebruikersbehoeften, om uiteindelijk te resulteren in een praktisch proefconcept.
Tijdens de workshop zal na de algemene kadering van het project ingegaan worden op de belangrijke technologische innovatieve componenten die in dit project ontwikkeld werden. Vervolgens worden de resultaten van het gebruikersonderzoek uit de doeken gedaan. Wat is het marktpotentieel van deze technologie, wat zijn de huidige noden en verwachtingen, hoe zien diverse stakeholders de ideale teleklasomgeving?
Naast een antwoord op deze vragen zullen ook de les- en klaservaringen van onze eerste “afstandsles” in een immersieve omgeving komen aan bod.
Afsluitend is er gelegenheid tot netwerking tijdens de receptie en worden de verschillende deelcomponenten van de totaaloplossing verder in detail gedemonstreerd.

Doelpubliek

Deze workshop richt zich tot geïnteresseerden uit de onderwijssector evenals beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven actief in dit segment.

TAGS: