SMIT Serie Lezingen: Gebruikersonderzoek (5/5) - Nieuwe manieren om de gebruiker van digitale media beter te begrijpen01 december 2010

Het doel van deze lezing is om reflectie en het debat rond de rol en relevantie van interdisciplinair gebruikersonderzoek in het nieuwe mediaveld te stimuleren. Onderzoek naar het gebruik van ICT heeft een lange traditie in verschillende wetenschappelijke velden (economie, sociologie, engineering, HCI, communicatiewetenschappen, etc.) en SMIT gebruikersonderzoek is hier steeds vooruitstrevend in geweest. Daar de levenscyclus van nieuwe media producten verkort en Westerse landen moeite hebben met het creëren van toegevoegde waarde in een globale economie, zijn nieuwe inzichten inzake innovatie, technologie ontwikkeling en zelfs creativiteit noodzakelijk. Deze perspectieven zijn eveneens nuttig om de complexe interactie in innovatie tussen de technische en sociale onderdelen uit te klaren. Met betrekking hiertoe worden gebruikers verondersteld de centrale stakeholders te vormen binnen de Europese informatiemaatschappij.
Twee sprekers zullen hun standpunten inzake de toekomst van digitale media voorleggen en de (centrale) rol van de gebruiker in dit prces vanuit een academisch en businessperspectief duiden. We nodigden twee internationale experts uit op vlak van innovatie en toepassing van gebruiksonderzoek in (nieuwe) media en technologie. Eerst zal Dr. Liz Sanders (US Ohio State University) een lezing geven over innovatieve en inspirerende manieren om gebruikers in een vormgevingspraktijk  te onderzoeken en te verstaan. Vervolgens laten we Emile Aarts (Philips Research) aan het word om ons een inzicht te schenken in de manier waarop het Nederlandse bedrijf Philips technologie en design integreert in persoonsgerichte oplossingen, vanuit een perspectief van ervaringsonderzoek en omgevingsfactoren. De lezingen zullen gevolgd worden door een debat met een gerenommeerd discussant uit het domein van digitale media.