EPICS: Een e-leerplatform voor digitaal erfgoed24 november 2011

Zowel in het onderwijs als in de erfgoedsector bestaat er een behoefte aan ICT-instrumenten voor erfgoededucatie. Een behoefte die steeds sterker wordt door de ‘digitaliseringstendens’ waardoor er steeds meer digitaal cultureel erfgoed beschikbaar wordt én door het stijgend gebruik van onlineplatformen en digitale borden in de klas door leerkrachten en leerlingen. EPICS (E-learning Platform In the Cultural heritage Sector) is een IBBT-ICON project dat aan deze behoeftes tegemoet komt door de ontwikkeling van een e-leerplatform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen.

EPICS heeft als onderzoekstraject modules ontwikkeld voor het verzamelen, ‘didactiseren', manipuleren en verspreiden van digitaal cultureel erfgoed zoals documenten, foto's, geluid- en beeldfragmenten, enzovoort, uit musea, archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Er werd een demonstratieplatform gemaakt waarop leerkrachten digitale lessen en taken kunnen maken én verspreiden langs verschillende wegen (website, digitaal schoolbord, mobiel toestel) naar hun leerlingen. Als demonstrator werd met materiaal komende uit het archief, de bibliotheek, de beeldbank en het Museum In Flanders Fields in Ieper een mobiele route gemaakt waarmee leerlingen in de voetsporen van de 11-jarige Jeanne Mesdom doorheen Ieper begin 1914 kunnen lopen. Naast de kennisopbouw ondermeer op het vlak van gebruikersonderzoek,  het juridisch kader, het verrijken van digitaal erfgoed met didactische gegevens (= didactisering) en technologie heeft EPICS vooral een positief effect voor erfgoededucatie en het (her)gebruik digitaal erfgoed . De projectpartners hopen dan ook om het EPICS-platform te kunnen valoriseren tot een generiek platform voor het onderwijs en de erfgoedsector.

Tijdens het EPICS demo-event zal na de algemene kadering van het project het EPICS-platform en de Verhalenbouwer, de technologische innovatieve componenten die in dit project ontwikkeld werden, worden voorgesteld.