Workshop on Cognitive Radio Standards and Markets22 november 2010

IBBT en het Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA) nodigen u uit op de derde editie van hun Joint Workshop on Cognitive Radio Standards and Markets, die plaatsvindt in de gebouwen van IBBT-SMIT in Brussel op  22 november a.s. De workshop, het belangrijkste niet-technisch georiënteerde event rond Cognitive Radio in Europa, brengt de nieuwste inzichten uit Europa en Noord-Amerika samen op het gebied van standaardisatie, regulering en marktintroductie van Cognitive Radio.

In verschillende regio’s van de wereld werden recentelijk vergaande maatregelen aangekondigd en geïmplementeerd om te beantwoorden aan de steeds toenemende vraag naar radiospectrum, veroorzaakt door de gestage groei van draadloos breedbandinternet, de verveelvoudiging van technologieën en diensten die afhankelijk zijn van spectrum en de beleidsdoelstelling om internetconnectiviteit naar momenteel onderbediende gebieden uit te breiden. Omdat het vrijmaken en/of de herallocatie van frequentiebanden niet zal volstaan om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, zullen intelligente technologieën zoals Cognitive Radio, waarbij netwerken en terminals de intelligentie en autonomie hebben om hun gedragspatroon actief te monitoren en te veranderen, nodig zijn om de efficiëntie van het spectrumgebruik te verhogen, door flexibel en gedeeld gebruik van spectrum mogelijk te maken.

Terwijl Cognitive Radio op de agenda van de naderende World Radio Conference van de ITU is gezet, gaat het onderzoek naar dit nieuwe paradigma voor mobiele communicatie langzaam maar zeker in de richting van marktintroductie. De zogenaamde TV White Spaces (TVWS), ongebruikte delen waardevol spectrum (voornamelijk toebedeeld aan broadcasting) waarvoor in verschillende landen het toelaten van secondary use door andere diensten wordt overwogen of al is toegelaten, vormen daarbij een belangrijke testcase. Vanuit businessperspectief zijn er met betrekking tot deze TVWS belangrijke uitdagingen: ten eerste rijst de vraag welke types zogenaamde context awareness gathering (het verzamelen van informatie over huidig spectrumgebruik in een bepaald gebied, om de mogelijkheden voor hergebruik van bepaalde frequenties in te schatten) de voorkeur genieten –en worden opgelegd door regulatoren- om tot een werkbare technologie in een leefbaar business-ecosysteem te komen. Ten tweede moet een leefbare business case worden gevonden voor de netwerken en diensten die gebruik maken van TVWS, zowel vanuit het perspectief van de fabrikanten als dat van de operatoren en dienstenproviders.

Daarom is de doelstelling van deze derde Joint Workshop met academici, beleidsmakers en de industrie in debat te gaan over beleids-, regulerings- en marktaspecten van Cognitive Radio, met als focus de mogelijkheden, uitdagingen en cruciale keuzes die moeten worden gemaakt met betrekking tot context awareness enablers zoals spectrum sensing, geolocation databases en pilot channels. Deelname aan de workshop is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt teneinde actief debat tussen de deelnemers mogelijk te maken. Daarom is het van belang tijdig te registreren.

TAGS: