SMIT-IBBT-UGent

Syndicate content

Archipel: Memories of the Future

Jun 25

Memories of the Future is een internationale conferentie over de betekenis van geheugen, zowel in het heden als in de toekomst. De snelle opkomst van de digitale netwerkcultuur heeft immers een fundamentele invloed op de constructie van ons persoonlijk en sociaal geheugen. De technologieën die we vandaag gebruiken om informatie te registreren, organiseren, vinden en delen, hebben onze verhouding tot het verleden en het heden, maar ook de dynamiek tussen herinneren en vergeten, grondig veranderd.