living lab

Syndicate content

infosessie NGA Living Lab

Nov 26

Volgens Wikipedia is een Living Lab  “ a user-centred, open innovation ecosystem, often operating in a territorial context (e.g. city, agglomeration, region), integrating concurrent research and innovation processes within a Public-Private-People partnership “. In Kortrijkse stadswijken Buda en Overleie zijn de voorbereidingen gestart om een dergelijke  Living Lab omgeving te creëren.  Een 300-tal nieuw te realiseren glasvezelaansluitingen (FTTH) zijn gepland, dit teneinde een panel van 600-700 tal testgebruikers samen te stellen.